NEWSLETTER

Ženy se čím dál víc začínají prosazovat v politice, která byla dlouho dobu zejména doménou mužů. Po letošních volbách zasedne do poslanecké sněmovny ČR rekordní počet žen, a navíc to vypadá, že ovládnou i místa nejvyšší. Zatímco doteď byli v čele poslanecké sněmovny v ČR samí muži, po letošních volbách to vypadá, že sněmovně povládnou ženy. Na...

Český hrubý domácí produkt (HDP) by do roku 2030 mohl růst tempem 7,8 procenta ročně, pokud by se ženy více zapojily do ekonomické aktivity, měly větší podíl v produktivnějších odvětvích a ve vedoucích pozicích. Tvrdí to studie poradenské společnosti McKinsey, podle které by dosud nezaměstnané ženy mohly obsadit velkou část z volných pracovních...

V posledních letech roste míra flexibilních forem zaměstnávání. Může za to změna situace na trhu práce a potřeba větší flexibility ze strany zaměstnavatelů i samotných zaměstnanců. Jedním z cílů je najít takovou práci, která umožňuje lépe sladit profesní život s péčí o rodinu a s potřebou celoživotního vzdělávání.

I přesto, že se za poslední rok situace na trhu práce změnila v důsledku Covidu, zaměstnavatelé i nadále upozorňují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Podle průzkumu pracezeny.cz je kvalifikovaných zájemkyň s praxí dostatek, často však hledají způsob, jak skloubit pracovní a rodinný život.

Ano, je to smutné, ale je tomu tak. Česky stále vydělávají o 1/5 méně než muži. Symbolicky tak od dnešního dne do konce roku pracují zadarmo. Česko je v tzv. Gender Pay Gap třetí nejhorší v Evropě.

Odborníci opakovaně upozorňují, že diverzita pracovních týmů je jedinou cestou, jak zvýšit výkon a schopnost dostatečně rychle reagovat na změny v požadavcích trhu. Přehlížet proto otázku podpory žen, ale i menšin, v zaměstnání během ekonomického poklesu je krátkozraké a může to přímo ohrozit konkurenceschopnost firmy jako takové.

Jak už jsme se zmínily v jednom z předchozích článků, home office představuje v dnešní době pro mnohé firmy konkurenční výhodu. S očekávanou druhou vlnou pandemie bude toto téma nabývat na významu. Home office je ale také skvělým nástrojem, který pomáhá sladit práci a rodinu a může mnoha ženám usnadnit alespoň částečné setrvání v zaměstnání po dobu...

Doba strávená mimo zaměstnání z důvodu mateřské a rodičovské dovolené výrazně ovlivňuje profesní a kariérní dráhu rodičů. Podle platformy a průzkumu aliance Byznys pro společnost více než tři čtvrtiny rodičů (77 %) a dvě třetiny zaměstnavatelů (66%) si myslí, že rodičovství má u nás stále negativní dopad na celoživotní uplatnění žen v práci. Téměř...