NEWSLETTER

S tímto tématem vystoupila na Konferenci plné příběhů na podporu rovných příležitostí Markéta Ubíková - digitální koučka, lektorka digitálních dovedností a Google certified trainer pro oblast google workspace. Pomáhá zejména ženám, neziskovkám ale i firmám, aby se orientovali v digitálním světě, aby se jim tam dobře pracovalo a žilo, tzn. aby se...

Firma Heimstaden, s.r.o. působící v oblasti pronájmů bytů a stavebnictví je krásným příkladem podpory rovných příležitostí v zaměstnání a zároveň zaměstnávání žen ve spíše mužských oborech. O firemní kultuře podporující RP promluvila na Konferenci plné příběhů s názvem Úspěšná žena Kateřina Hubertová z personálního oddělení. Jak uvedla: "Kvóty...

O stavu na trhu práce v Ostravě promluvila na Konferenci paní Ing. Jana Kerlinová, vedoucí oddělení trhu práce z ÚP v Ostravě. V roce 2021 v okrese Ostrava využilo služeb úřadu práce 15 244 klientů. Přes 17 tis. úřad opustilo (včetně sankčního vyřazení). Covid tuto situaci moc neovlivnil, a to díky podpoře vlády k udržení pracovních míst. Podíl...

Ačkoli to zní jako nějaký svátek, opak je pravdou. Den rovnosti odměňování žen a mužů je den v roce, kdy ženy dosáhnou stejné odměny jako muži za předešlý rok. V praxi to znamená, že ženy v ČR musely pracovat až do 1. března 2022, aby dosáhly stejné odměny jako muži za rok 2021, musely tedy pracovat o 60 dní déle...

Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D., prorektorka pro vědu a výzkum na VŠB-TUO, která je zároveň maminkou, vystoupila na námi pořádané Konferenci plné příběhů na podporu rovných příležitostí, a to s příspěvkem "Je vědou být ženou a matkou ve vedení technické univerzity?" Její pozice na VŠB je prorektorka pro vědu a výzkum, což už jen zní tak, že je...

Přinášíme výstupy z diskuzních kulatých stolů v rámci Konference plné příběhů, která proběhla 2.2.2022 v rámci našeho projektu Úspěšná žena. Diskuze se účastnili zástupci zaměstnavatelů, zaměstnankyň i žen ohrožených na trhu práce. Jednotlivá témata se týkala rovných příležitostí a podpory žen na trhu práce:

Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030 byla projednána Vládou ČR dne 8. března 2021. Formuluje opatření nutná pro zvýšení kvality života žen i mužů v České republice na úroveň srovnatelnou s ostatními evropskými státy. Navrhovaná opatření reagují i na pandemii covid-19, která řadu genderových nerovností ještě více prohloubila.

Stále častěji se objevuje zajímavý fenomén. Když se společnost ocitne v potížích, je většinou pověřena žena, aby ji zachránila. Tento fenomén se nazývá "skleněný útes" (glass cliff). Ženy dostanou šanci ukázat se ve vedoucích pozicích, až když je krize a je jim do rukou předáno něco, co je již rozbité a kde i šance na úspěch není příliš vysoká....