PRO ZAMĚSTNAVATELE

Ano, je to smutné, ale je tomu tak. Česky stále vydělávají o 1/5 méně než muži. Symbolicky tak od dnešního dne do konce roku pracují zadarmo. Česko je v tzv. Gender Pay Gap třetí nejhorší v Evropě.

Odborníci opakovaně upozorňují, že diverzita pracovních týmů je jedinou cestou, jak zvýšit výkon a schopnost dostatečně rychle reagovat na změny v požadavcích trhu. Přehlížet proto otázku podpory žen, ale i menšin, v zaměstnání během ekonomického poklesu je krátkozraké a může to přímo ohrozit konkurenceschopnost firmy jako takové.