PRO ZAMĚSTNAVATELE

Český hrubý domácí produkt (HDP) by do roku 2030 mohl růst tempem 7,8 procenta ročně, pokud by se ženy více zapojily do ekonomické aktivity, měly větší podíl v produktivnějších odvětvích a ve vedoucích pozicích. Tvrdí to studie poradenské společnosti McKinsey, podle které by dosud nezaměstnané ženy mohly obsadit velkou část z volných pracovních...

V posledních letech roste míra flexibilních forem zaměstnávání. Může za to změna situace na trhu práce a potřeba větší flexibility ze strany zaměstnavatelů i samotných zaměstnanců. Jedním z cílů je najít takovou práci, která umožňuje lépe sladit profesní život s péčí o rodinu a s potřebou celoživotního vzdělávání.

I přesto, že se za poslední rok situace na trhu práce změnila v důsledku Covidu, zaměstnavatelé i nadále upozorňují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Podle průzkumu pracezeny.cz je kvalifikovaných zájemkyň s praxí dostatek, často však hledají způsob, jak skloubit pracovní a rodinný život.

Ano, je to smutné, ale je tomu tak. Česky stále vydělávají o 1/5 méně než muži. Symbolicky tak od dnešního dne do konce roku pracují zadarmo. Česko je v tzv. Gender Pay Gap třetí nejhorší v Evropě.

Odborníci opakovaně upozorňují, že diverzita pracovních týmů je jedinou cestou, jak zvýšit výkon a schopnost dostatečně rychle reagovat na změny v požadavcích trhu. Přehlížet proto otázku podpory žen, ale i menšin, v zaměstnání během ekonomického poklesu je krátkozraké a může to přímo ohrozit konkurenceschopnost firmy jako takové.

Jak už jsme se zmínily v jednom z předchozích článků, home office představuje v dnešní době pro mnohé firmy konkurenční výhodu. S očekávanou druhou vlnou pandemie bude toto téma nabývat na významu. Home office je ale také skvělým nástrojem, který pomáhá sladit práci a rodinu a může mnoha ženám usnadnit alespoň částečné setrvání v zaměstnání po dobu...

Doba strávená mimo zaměstnání z důvodu mateřské a rodičovské dovolené výrazně ovlivňuje profesní a kariérní dráhu rodičů. Podle platformy a průzkumu aliance Byznys pro společnost více než tři čtvrtiny rodičů (77 %) a dvě třetiny zaměstnavatelů (66%) si myslí, že rodičovství má u nás stále negativní dopad na celoživotní uplatnění žen v práci. Téměř...

I když emancipace a genderové stereotypy za poslední roky udělaly obrovský krok kupředu, stále existují pozice, které si spojujeme s muži. Ať už kvůli fyzické náročnosti, nebo specifickému zaměření.

Většinou se snažíme obsazovat přední příčky žebříčku. A být v tabulce do třetího místa je přece fajn. Ale věděli jste, že Česká republika je na 3. místě, když se bavíme o rovnosti odměňování žen a mužů za stejnou práci na stejné pozici? V tomto případě by bylo lepší obsazovat příčky poslední.