Pavlína Vašátová

Mým posláním je předávat druhým dovednosti, které jsem získala nejen při své profesi, ale i na své cestě životem. Ráda pracuji na smysluplných projektech. Zaměřuji se převážně na odhalení silných stránek dané osobnosti a jejich rozvoj. Pro dosažení kýženého úspěchu kombinuji toto poznání s uvědoměním si vlastních hodnot.

Své klienty učím získat odpovědi převážně na tyto otázky:

  • Jak poznám své silné stránky?
  • Jak se zaměřit na vlastní cestu k úspěchu?
  • Jak mohu lépe pracovat na rozvoji svých talentů?
  • Jak najdu práci, kterou opravdu chci?
  • Jak se naučím cenit si toho, co umím?

Líbí se mi tato myšlenka: "Představte si svět, ve kterém všichni žijí své talenty. Jak by takový svět vypadal?"

Reference od mých klientů najdete na www.pavlinavasatova.cz