Ženy na vedoucích pozicích se ukazují lepšími lídry, a to i v době covidové krize

18.01.2022

Stále častěji se objevuje zajímavý fenomén. Když se společnost ocitne v potížích, je většinou pověřena žena, aby ji zachránila. Tento fenomén se nazývá "skleněný útes" (glass cliff). Ženy dostanou šanci ukázat se ve vedoucích pozicích, až když je krize a je jim do rukou předáno něco, co je již rozbité a kde i šance na úspěch není příliš vysoká.

Jak vyplývá z různých výzkumů, jsou to právě ženy, které jsou kvalifikovanější pro vedení společnosti v době krize. Jeden takový výzkum se zabýval právě covidovou krizí a tím, jak ji lépe zvládaly ženy, neboli země vedené ženami. Ty měly systematicky lepší výsledky jako je počet případů Covid-19 a úmrtí.

Další výzkum americké společnosti Zenger Folkman v roce 2019 se zabýval hodnocením a srovnáním vedoucích schopností mužů a žen. Ženy byly svými zaměstnanci a spolupracovníky hodnoceny lépe. V roce 2020 provedli podobný výzkum znovu po první vlně covidové krize, aby zjistili, jestli se výsledky nějak změnily. Z výsledků bylo patrné, že ženy byly hodnoceny ještě výrazně pozitivněji než muži, což zřejmě naznačuje, že ženy mají tendenci podávat v krizi lepší výkony.

Ženy byly hodnoceny pozitivněji u 18 z 19 kompetencí (viz obrázek). Muži byli pozitivněji hodnoceni v jedné kompetenci - technické odbornosti - ale rozdíl nebyl statisticky významný.

Během krize ve firmě (možno vztáhnout i na krizi v celé společnosti jako je Covid-19), považují podřízení za nejdůležitější kompetence vedoucí osoby jeho mezilidské dovednosti, např. inspiraci a motivaci, silnou komunikaci, spolupráci, týmovou práci a budování vztahů. Chtějí lídry, kteří se dokážou orientovat a učit se novým dovednostem, kteří kladou důraz na rozvoj zaměstnanců i v těžkých časech, kteří projevují čestnost a integritu, a kteří jsou citliví a chápou stres, úzkost a frustraci, kterou lidé pociťují. A tyto dovednosti a vlastnosti jsou zejména doménou žen. Proto jsou ženy ve vedoucích pozicích považovány za efektivnější.

Zdroje:

https://zengerfolkman.com/articles/research-women-are-better-leaders-during-a-crisis/

https://hbr.org/2019/06/research-women-score-higher-than-men-in-most-leadership-skills