Situace na trhu práce v Ostravě a nástroje podpory zaměstnávání žen

08.03.2022

O stavu na trhu práce v Ostravě promluvila na Konferenci paní Ing. Jana Kerlinová, vedoucí oddělení trhu práce z ÚP v Ostravě. V roce 2021 v okrese Ostrava využilo služeb úřadu práce 15 244 klientů. Přes 17 tis. úřad opustilo (včetně sankčního vyřazení). Covid tuto situaci moc neovlivnil, a to díky podpoře vlády k udržení pracovních míst. Podíl nezaměstnaných žen tvořil 5,9 %, u mužů 5,3 %. Z velké části se jedná o ženy vracející se na trh práce pro rodičovské dovolené, které už nezískávají místo u původního zaměstnavatele.

Nejvíce pracovníků chybí ve stavebnictví, obsluze strojů a úklidových službách. Zaměstnavatelé poptávají profese se základním vzděláním, kde není potřeba ani vyučení, neboť zaměstnavatelé sami nabízení zaučení a motivují uchazeče k zapojení.

Nástroje, které úřad práce využívá:

  • podpora podnikání, pokud mají uchazeči/ky zájem. V počátcích pomáháme formou poradenství, kurzů, zpracování podnikatelského plánu. Z části je finančně podporujeme až do výše 120 000 Kč. Kromě žen po RD také podporujeme ženy "vyhořelé", které chtějí nastartovat pracovní život jiným směrem.
  • kompenzace času zaměstnavatele, který zaměstnavatel věnuje zapracování nového zaměstnance.
  • financování rekvalifikací na požádání s podmínkou, že ji uchazeč musí úspěšně dokončit a doložit certifikát.
  • Příspěvky v projektech ze strukturálních fondů. Současné projekty: Příležitost dělá zaměstnance, Rodina i práce v MSK (pro osoby které pečují o malé děti), Jdi dál 50+, Záruky pro mladé MSK. Pokrývají všechny cílové skupiny.
  • národní projekty: Podpora flexibilních forem zaměstnání Flexi - podpora zkrácených úvazků (2 ženy na jedno místo); PDU - pro dlouhodobě evidované uchazeče; Outplacement - pro osoby ve výpovědních lhůtách, aby plynule přešli k nového zaměstnavateli; pro absolventy bez praxe
  • Poradenské činnosti: rozvíjení dovednosti uchazečů, zaškolení lidí, kteří chtějí úplně změnit profesi
  • Velký důraz je kladen na spolupráci zaměstnavatele a uchazeče o zaměstnání