Posílení postavení žen na pracovišti by mohlo odblokovat významný hospodářský růst. Jak překonat genderovou propast?

14.12.2021

Nedávný výzkum společnosti McKinsey & Company zveřejněný v září 2021 se zabýval pozitivními dopady posílení postavení žen a odstranění genderové propasti na pracovišti, a to v sedmi zemích Střední a Východní Evropy - České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a na Ukrajině.

Ze zjištění vyplynul nepoměr mezi zastoupením žen v populaci (52 %), jejich podílem mezi absolventy vysokých škol (přes 60 %) a naopak nižším zastoupením na trhu práce (pouze 45 % pracovní síly)!

Výzkum zjistil, že zvýšené úsilí o odstranění rozdílu mezi muži a ženami a tedy větší zapojení žen na trhu práce by mohlo tomuto regionu do roku 2030 přinést ročně až 146 miliard eur, což představuje 8% nárůst HDP nad očekávanou hodnotu, a vést tak k dynamickému růstu celého regionu po pandemii Covidu-19.

Výzkum zkoumal potenciální přínosy větší rovnosti žen a mužů jak pro zaměstnavatele tak pro celou společnost, definoval bariéry pokroku a navrhl řadu opatření, jak se v této oblasti posunout k lepšímu.

Přínosy genderové rovnosti

Mezi přínosy genderové rovnostia s tím spojeného většího zapojení žen na trhu práce patří:

- vyřešení nedostatku pracovních sil - Až 2,5 milionů žen by se do roku 2030 mohlo připojit k pracovní síle, pokud by se vyvinulo úsilí o odstranění rozdílu mezi pohlavími. Sektory, které očekávají největší nárůst poptávky po nových zaměstnancích, jsou zdravotnictví a sociální péče, maloobchod a velkoobchod a výroba. Vzhledem k tomu, že téměř polovina ženské pracovní síly ve střední a východní Evropě dnes pracuje v jednom z těchto tří sektorů, mají ženy dobrou pozici, aby zaplnily velkou část těchto volných míst.

- větší podíl žen ve vrcholových manažerských pozicích koreluje s lepší finanční výkonností jednotlivých společností - Analýza společnosti McKinsey & Company odhalila, že společnosti s největší genderovou diverzitou ve svých výkonných týmech měly o 26 % vyšší pravděpodobnost nadprůměrné ziskovosti než společnosti s výkonnými týmy nebo bez zastoupení žen na této úrovni.

Bariéry rovného postavení žen

Mezi největší genderové nerovnosti ve střední a východní Evropě patří nedostatečné zastoupení žen ve vedoucích pozicích a problém neplacené práce.

Přestože zde ženy tvoří více než 60 % absolventů vysokých škol, mezi manažery jich je pouze 37 %, zastávají přibližně 20 % vedoucích funkcí a 8 % pozic generálních ředitelů. 44 % předních společností ve střední a východní Evropě nemá ve vedoucí roli jedinou ženu.

Proč tomu tak je:

- Ženy jsou stejně ambiciózní jako muži, ale více vnímají překážky v povýšení. Muži a ženy projevují téměř stejnou míru zájmu o povýšení, ale ženy častěji uvádí, že kvůli jejich pohlaví je pro ně obtížnější zajistit si zvýšení platu nebo povýšení.

- Ženy se obviňují; muži obviňují ostatní. Ženy častěji obviňují své vlastní nedostatky za to, že se nestaly vedoucími pracovníky, zatímco muži častěji obviňují nedostatky své společnosti.

- Hlavní překážkou je neplacená práce. V průzkumu poukázalo 27 % žen na nedostatek rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem jako na důvod, proč je nepravděpodobné, že by se dostaly na vrchol. Totéž řekla jen pětina mužů. I průzkum Eurostatu z roku 2018 zjistil, že téměř 70 % žen ve střední a východní Evropě denně vykonává domácí neplacené práce, ve srovnání s 22 % mužů. Zaměstnankyně v podstatě stále pracují na "dvousměnu".

- Covidová krize vytvořila pro ženy další zátěž. Vzhledem k tomu, že mnoho rodin pracuje a učí se doma, tráví ženy i muži více času domácími pracemi a neplacenou pečovatelskou prací. Zátěž však neúměrně více dopadla na ženy. Téměř 1 z 10 žen uvádí, že jejich rodinné povinnosti jim během pandemie COVID-19 zabránily věnovat dostatek času svému zaměstnání. Více než 40 % respondentek v průzkumu uvedlo, že kvůli pandemii více uvažují o omezení své placené práce. U žen s dětmi do deseti let to bylo dokonce 54 % (u mužů jen 25 %).

4 kroky ke zlepšení postavení žen pro zaměstnavatele a tvůrce místních politik

1. Vytvořte společnou vizi.

Důležitá je spolupráce různých aktérů ve společnosti. Zejména politici a firmy by měli zaujmout integrovaný přístup, který by zahrnoval formulování očekávání, stanovení cílů a kroků zaměřených na zjištěné nedostatky a pravidelné sledování pokroku v této oblasti. Obzvláště úspěšné mohou být široké koalice mezi veřejným a soukromým sektorem.

2. Spusťte iniciativy na podporu kariéry.

Zvláštní programy podpory pro nedostatečně zastoupené talenty by mohly pomoci začlenit více žen do pracovní síly. Tvůrci politik by mohli určit, která odvětví rostou nejrychleji a která budou nejvíce ovlivněna automatizací. Tyto informace by pak mohly použít k vedení svých investic do programů odborného vzdělávání. Společnosti mohou investovat do budování profesionálních dovedností, jako jsou programy školení pro manažery, a nastavit sponzorské programy, které pomohou ženám posunout se na podnikovém žebříčku. Speciální kurzy odborné přípravy a náborové programy pro ženy mohou pomoci napravit genderovou nerovnováhu v konkrétních odvětvích.

3. Podporujte zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů závisí na schopnosti žen i mužů sladit svůj soukromý a pracovní život. Vlády a společnosti by se mohly snažit rozšířit flexibilní pracovní úvazky (práce na částečný úvazek, práce na dálku, flexibilní pracovní doba), zavést nebo rozšířit otcovskou dovolenou a zlepšit dostupnost cenově dostupné a vysoce kvalitní péče o děti. Společnosti by také mohly posílit své programy návratu do práce, aby lidem pomohly udržet si sítě, dovednosti a znalosti během rodičovské dovolené.

4. Společenské normy a postoje.

Posun kulturních faktorů, které jsou základem genderové nerovnosti, je složitý úkol. Náš výzkum ukazuje, že skutečný význam by mělo viditelné zapojení vedoucích představitelů společností a veřejných institucí do úsilí o snížení genderové nerovnováhy, místo toho, aby tuto práci delegovali na "úředníky". Lídři by měli pochopit výhody diverzity a aktivně se vypořádat s genderovými stereotypy a nevědomými předsudky při náboru a povyšování zaměstnanců. Nezbytné jsou také ženské vzory na nejvyšší úrovni.


Už brzy se můžete těšit na naši knihu Úspěšná žena, která vznikla v rámci našeho stejnojmenného projektu a která Vám pár takových vzorů představí. Její křest proběhne na konferenci Úspěšná žena 2.2.2022 a pak ji najdete ke stažení i zde na webových stránkách.


Zdroj:

Výzkum společnosti McKinsey & Company: "Win-win: How empowering women can benefit Central and Eastern Europe", září 2021, celá zpráva ke stažení: https://www.mckinsey.com/featured-insights/europe/closing-the-gender-gap-in-central-and-eastern-europe