Pandemie zhoršila nerovné postavení žen v zaměstnání

09.10.2020

Odborníci opakovaně upozorňují, že diverzita pracovních týmů je jedinou cestou, jak zvýšit výkon a schopnost dostatečně rychle reagovat na změny v požadavcích trhu. Přehlížet proto otázku podpory žen, ale i menšin, v zaměstnání během ekonomického poklesu je krátkozraké a může to přímo ohrozit konkurenceschopnost firmy jako takové.

Zpráva Sociologického ústavu Akademie věd ČR upozornila na skutečnost, že opatření proti pandemii dopadla daleko více na ženy než na muže, jak uvádí novinky.cz v tomto článku