Management rodičovské dovolené

31.12.2020

I přesto, že se za poslední rok situace na trhu práce změnila v důsledku Covidu, zaměstnavatelé i nadále upozorňují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Podle průzkumu pracezeny.cz je kvalifikovaných zájemkyň s praxí dostatek, často však hledají způsob, jak skloubit pracovní a rodinný život.

"Dvě třetiny respondentek potřebují flexibilní úvazek. Chtějí sladit práci a rodinu a věnovat se také sobě samotným," říká prezidentka Business Leaders Fora Petra Janíčková. (1)


Dále pak paní Pavlína Kalousová, předsedkyně BpS - Byznys pro společnost, na konferenci Women friendly employers: together for diversity, uvádí, že Česká republika patří ke státům s nejnižší zaměstnaností maminek dětí ve věku do 6 let. Trh práce nenabízí dostatečnou flexibilitu, přestože 80% matek (podle jejich ankety) flexibilní formu práce potřebují. Zaměstnavatelé tak přicházejí o zkušené pracovnice a musí za ně složitě hledat náhradu. Firmy proto musí hledat cesty jak si ženy - matky udržet. Jedním ze způsobů je tzv. management rodičovské dovolené, kdy firmy nabízí svým zaměstnankyním - matkám možnost zůstat s firmou v kontaktu i po dobu rodičovské dovolené a po jejím skončení se snáze vrátit do práce. Tyto programy mohou sestávat např. z těchto prvků: účast matek na poradách, jejich účast na školeních, firemní dětské skupiny, možnost postupného návratu do práce (tj. postupný růst úvazku), možnost home office aj. Náklady na zavedení některých těchto opatření nejsou nijak závratné a významně pomohou oběma stranám.


Podle názoru ekonoma a šéfa Mavimi Ivana Černohorského matky na mateřské a rodičovské dovolené představují ekonomicky významnou část populace. Jsou zdrojem pracovní síly s obrovským potenciálem a obrovskou motivací pracovat.


Přesto však nadále platí, že maminky s malými dětmi a ženy patří mezi znevýhodněné osoby na trhu práce. Na to upozorňuje i Evropský institut pro genderovou rovnost (EIGE). Ten vydal Index genderové rovnosti pro rok 2020: Česká republika skončila s 56,2 ze 100 bodů na 23. místě žebříčku, její skóre je o 11,7 bodů nižší než průměr zemí EU.

"Letošní výsledky Indexu rovnosti poukazují na zásadní význam podpory flexibilních forem práce, dostupnost zdravotních a sociálních služeb, předškolních zařízení již pro děti od 2 let - tedy služby, které pomáhají rodičům a zejména matkám sladit pracovní a soukromý život. ČR zlepšila podíl VŠ vzdělaných žen, ty ovšem již s narozením prvního dítěte začínají být platově znevýhodňovány. Kromě firemních aktivit je naprosto zásadní podporovat celospolečenskou diskusi na uvedená témata, změnu mnohaletých stereotypů, které ženy znevýhodňují nejen na trhu práce, ale dlouhodobě v rámci běžného života," uvádí Jana Skalková, manažerka HR programů při Chartě diverzity. (2)

Současná situace ve světě i na trhu práce je velmi ovlivněna pandemii koronaviru a k lepšímu postavení žen ve společnosti příliš nepřispěje.

Na druhé straně je potřeba ale také říci, že existuje celá řada firem, kde je téma diverzity klíčové a je kladen velký důraz na rovný přístup a férové pracovní podmínky.

Některé firmy mají mentoringové programy nebo nástroje na sladění rodiny a kariéry. Například Plzeňský Prazdroj aktivně podporuje ženy ve vedoucích funkcích a chce vyrovnat podíl žen a mužů do roku 2025 (3).

I Vodafone začlenil diverzitu do své strategie do roku 2025. Prosazování rovných příležitostí a práv žen ve společnosti i v práci je jednou z jejich klíčových hodnot. Vodafone počítá i s matkami. V roce 2015 dostali zvláštní cenu od Gender Studies za jedinečný příklad dobré praxe v oblasti firemních benefitů přispívajících ke sladění rodinného a pracovního života. (4)


Zdroje:

(1) https://www.e15.cz/domaci/pruzkum-diry-na-pracovnim-trhu-muzou-vyplnit-zeny-chteji-ale-flexibilitu-1341681

(2) https://byznysprospolecnost.cz/propad-v-oblasti-zastoupeni-zen-v-rozhodovacich-pozicich-je-alarmujici-firmy-si-ale-davaji-ambiciozni-cile/?fbclid=IwAR02wpTglrrpjMxX0JQPs8AreVXaUb6b9q3-CDOPYCSUm-87u0TcuD6glk8

(3) https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pavlina-kalousova-inspirativni-zena-serial-byznys-pro-spolecnost-dms.A200818_215835_domaci_lesa

(4) https://www.vodafone.cz/udrzitelne-podnikani/