Jak udělat firmu přátelskou k ženám? Jak využít svých talentů v kariéře a nevyhořet? Jak řídit firmu jako žena? Jak sladit profesní a rodinný život? 

23.02.2022

Přinášíme výstupy z diskuzních kulatých stolů v rámci Konference plné příběhů, která proběhla 2.2.2022 v rámci našeho projektu Úspěšná žena. Diskuze se účastnili zástupci zaměstnavatelů, zaměstnankyň i žen ohrožených na trhu práce. Jednotlivá témata se týkala rovných příležitostí a podpory žen na trhu práce: 

1. Jak udělat firmu přátelskou k ženám

2. Jak využít svých talentů v kariéře a nevyhořet

3. Jak řídit firmu jako žena

4. Jak sladit profesní a rodinný život

Ve stručnosti Vám přinášíme jejich výstupy.


1. Jak udělat firmu přátelskou k ženám

U 1. kulatého stolu diskutovali zástupci zaměstnavatelů nad tématem, jak udělat firmu přátelskou k ženám. Hlavními výstupy byly tyto poznatky:

Všichni účastníci se shodli na tom, že důležitým prvkem je šéf/manažer, který nastoluje firemní prostředí. V nejlepším případě je to žena, která má taky děti, sama je v roli zaměstnané matky a rozumí tomu. Dále pokud umožňuje pracovat na homeoffice. Muži se na to dívají často jinak. Zejména pokud nemají rodinu, nemají takové empatické cítění a nechápou, že třeba i muž musí někdy na ošetřovné (proč, když má ženu?).

Dalšími důležitými body jsou důvěra mezi šéfem a zaměstnancem, ale i vstřícnost a pochopení od ostatních kolegů v práci. Je dobré znát své zaměstnance a využívat jejich silné stránky.

Kde je to možné, měla by se podporovat pružná pracovní doba. Jestli chce zaměstnanec pracovat raději večer než během normální pracovní doby, ať pracuje, jak mu to vyhovuje. Důležité je, že vždy úkoly plní. Ta důvěra je velmi důležitá.

Firmy by měly více nabízet zkrácené úvazky. Žena dokáže udělat za kratší dobu stejný objem práce.

Účastníci kulatého stolu se shodli na tom, že matky s dětmi jsou v práci mnohem efektivnější a je na ně větší spoleh. Většinou je to právě muž, který má handicap v tom, že mu chybí vnitřní řád. Když ví, že má na splnění celý den nebo celý týden, nesplní ho hned a efektivně, dává si na čas. Ženy mají lepší organizaci času.

Dalším zajímavým postřehem je poukázaní na nedostatečnou podporu od státu pro zaměstnavatele v době, když jejich zaměstnankyně odejdou na mateřskou/rodičovskou dovolenou. Žena s dětma není pro firmy problém, větším problémem může být "žena před dětma". Bylo poukazováno na zatěžující administrativu s tím spojenou. Evidence ženy na mateřské je drahá. Navíc zaměstnavatel ani neví, zda se mu třeba za 8 let do firmy vrátí. Sama ta žena to neví. Za tu dobu už může chtít něco jiného. I firma může být už úplně jiná, častokrát tam to místo a práce pro ni už není. Velký problém to je zejména v malých firmách. Větší firmy mají větší možnosti ji usadit na jinou pozici. Malé firmy ty možnosti nemají.

Tento bod vedl k diskuzi, jak má vlastně zaměstnavatel pracovat s ženami na rodičovské dovolené. Nejpodstatnější je udržovat vzájemnou komunikaci s ženami na RD, vyjasnit si, co bude žena po návratu z RD chtít, hledat možnosti neustálé vazby, už jen pozvat ji na vánoční večírek (nepředpokládat, že by ani nepřišla), poslat vánoční dárek.

Stále více se objevuje trend dbát na ženskou cykličnost v zaměstnání. Když má žena své dny, měla by moct vypnout, třeba mít první den menstruace volno.

Dále by se měl vyslyšet a brát názor ženy na věc. Ať ji kolektiv bere jako ženu. Někdy se stává, že když žena pracuje v kolektivu mužů, ztrácí postupně svou ženskost a přebírá chování mužů.

2. Jak využít svých talentů v kariéře a nevyhořet

U 2. kulatého stolu se diskutovalo o tom, jak by měly ženy využít svých talentů při budování kariéry a jak v práci nevyhořet.

Jak vyhoření předcházet? Většina žen používá pocity. Je možné je pojmout jako náš univerzální talent a je možné jej posléze rozvíjet. Důležité je mít kontakt se sebou sama, znát své pocity a učit se je používat. Přiklonit se k pocitům, které nám více vyhovují, a rozlišit pocity, které nám nevyhovují. Každý pocit má svou frekvenci. Negativní pocit jako je strach, pocit viny, bezmocnost, nám nepomáhá být inspirované, mít dobrou náladu a být nadšené pro práci, kterou děláme. Pokud máme v práci úkol, který musíme zvládnout a vložíme do toho tyto negativní pocity - "nechce se mi", "to nemám šanci udělat", padá nám naše energie. Když se nám to děje dlouhodobě, máme nakročeno k nemocem, posléze k problémům se spánkem a dalším psychosomatickým projevům.

Výborně pomáhají afirmace nebo formulky. Například si vždy v nesnázích, ve stresové situaci říkejte: "Situace se řeší ideálně a zázračně, pro mé nejvyšší dobro, radost, štěstí a spokojenost." Chvíli si o této větě přemýšlejte, přemýšlejte o tom, jak se to ideálně a zázračně vyřeší. Vždy z toho něco vyplyne.

Jedna z preventivních věcí, které dělat, abychom nevyhořely, je dělat věci jednoduše! Tak, aby byly použitelné v každodenním životě, nedělat komplikované procesy. Vždy tak abychom si uměli poradit

Poslední věcí, která z diskuze vyplynula, je využití různých pomocných rituálů. Například, než ráno vstanete, tak si představte, že váš den bude probíhat úplně úžasně, že budete potkávat jen samé úžasné lidi, a spojte si to s pocitem, že se v tom cítíte dobře, že máte radost. A i když vám v hlavě nějaký hlásek říká, že vás čeká něco nepříjemného, neposlouchejte ho!

3. Jak řídit firmu jako žena

3. kulatý stůl byl zaměřen na téma "Jak řídit firmu jako žena". Kulatý stůl moderovala Hana Matějková Fabíková, která vede SocioRating Institute a určitě přispěla svými mnohými zkušenostmi. Ve stručnosti byly prezentovány tyto poznatky, na kterých se diskutující jednoznačně shodli:

 • Mít společnou vizi a společné hodnoty a ty sdílet i se svými zaměstnanci
 • Vytvářet prostředí důvěry a cíleně budovat firemní kulturu
 • Otevřeně komunikovat ve firmě
 • Být příkladem, být autentická, být leader
 • Být zodpovědná
 • Dosahovat cíle a aby se lidem dobře pracovalo - nejen zaměstnancům, ale i nám samotným
 • Myslet na sebe
 • Pracovat s životními/pracovními cykly žen

Až na poslední bod to není jen otázka žen, ale platí to i pro muže ve vedoucích pozicích.

4. Jak sladit profesní a rodinný život

Poslední kulatý stůl se zabýval tématem slaďování profesního a rodinného života. Jak toho tedy docílit? Na co by se tedy měly ženy zaměřit, aby pro ně skloubení práce a péče o rodinu bylo co nejméně náročné? Z diskuze vyplynuly tyto zásadní body, jak toho dosáhnout:

 • Umět říct ne - doma i v práci.
 • Změnit nastavení mysli - neposkytovat dětem luxusní servis, kdykoliv si o něj řeknou.
 • Mít i čas úplně pro sebe, odpočívat, občas víkend jen pro sebe, neboť jak jsme v tom kolotoči, tak si ani neuvědomujeme s vděkem, co všechno máme, teprve s odstupem, když odjedeme, tak už druhý den se nám stýská. Z toho vychází vděk za to, co máme.
 • Říct si o pomoc, naučit se říkat si o pomoc. Delegovat práci jak doma, tak v zaměstnání.
 • Důležité je, jak nám pomáhá a vychází vstříc zaměstnavatel - podpora od nadřízených a kolegů, možnost homeoffice a flexibilita v práci.
 • Vytvořit si priority.
 • Být laskavá sama k sobě. Tím, že si žena dopřeje něco jen sama pro sebe, bez dětí, bez manžela, i třeba na úkor práce, tak musí vědět, že si to zaslouží.