Flexibilní formy zaměstnávání

18.01.2021

V posledních letech roste míra flexibilních forem zaměstnávání. Může za to změna situace na trhu práce a potřeba větší flexibility ze strany zaměstnavatelů i samotných zaměstnanců. Jedním z cílů je najít takovou práci, která umožňuje lépe sladit profesní život s péčí o rodinu a s potřebou celoživotního vzdělávání.

Málo kdo ví, že je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti rodičů dětí do 15 let o kratší pracovní dobu, nebrání-li tomu vážné provozní důvody (§ 241 zákoníku práce). Obdobnou povinnost má zaměstnavatel vůči zaměstnancům, jež pečují o převážně nebo úplně bezmocnou osobu.

Současná právní úprava umožňuje využít například kratší či pružnou pracovní dobu, její nerovnoměrné rozvržení, práci přesčas, práci z domova aj.

Flexibilní formy práce přinášejí celou řadu výhod i nevýhod. Jednou z nevýhod pro zaměstnavatele je zvýšení nároků na administrativu.

"Zaměstnavatel v případě četnějšího využití zkrácených úvazků řeší veškeré povinnosti související se zaměstnáním pracovníků (registrace, měsíční zpracování mezd atd.) ve větší četnosti než při zaměstnání menšího počtu pracovníků na plný úvazek," říká Jan Mašek, daňový poradce ze společnosti Kodap.

Další nevýhodou mohou být vyšší nároky na management, koordinaci práce lidí pracujících na zkrácený úvazek. Někteří zaměstnavatelé navíc stále žijí v představě, že lidé nechtějí pracovat a potřebují nad sebou mít bič v podobě neustálé kontroly na pracovišti. To znamená, že nechtějí poskytovat například home office, protože nad zaměstnancem ztrácí "plnou kontrolu".

Nevýhodou jsou i fixní náklady, které musí firma vynaložit, ať už lidé v kancelářích sedí, nebo dělají z domova. "Platí drahé prostory a vybavení s menším časovým využitím a tudíž menší přidanou hodnotou, a v dnešní době významný argument - licence využívaného softwarového vybavení jsou stále častěji placeny podle počtu zaměstnanců," říká jednatel Kodap Vlastimil Sojka.

Na druhé straně ale platí, že se firmy potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců a těmito kvalifikovanými zaměstnanci mohou být mimo jiné ženy na rodičovské dovolené, jak zdůrazňuje mluvčí Mavimi: "Faktem ale je, že maminka (nebo i kdokoliv jiný), které je umožněno pracovat na částečný úvazek z domova, odvede práci v době, která se jí nejvíce hodí a taková práce je pak odvedená daleko efektivněji. A maminky jsou navíc loajální a zodpovědné pracovnice". (1)


Zdroje:

(1) https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/matky-prace-na-zkraceny-uvazek.A181018_101321_ekonomika_nio