1. března 2022 – den rovnosti odměňování

08.03.2022

Ačkoli to zní jako nějaký svátek, opak je pravdou. Den rovnosti odměňování žen a mužů je den v roce, kdy ženy dosáhnou stejné odměny jako muži za předešlý rok. V praxi to znamená, že ženy v ČR musely pracovat až do 1. března 2022, aby dosáhly stejné odměny jako muži za rok 2021, musely tedy pracovat o 60 dní déle. Ženy u nás v průměru vydělávají o 16,4 % méně než muži, průměrný rozdíl v EU činí 13 %. Největší rozdíl v odměňování mezi muži a ženami je ve finančním sektoru nebo u vysokoškolaček, u žen ve vedení a na vrcholu kariéry, tedy mezi 40. a 44. rokem života.

Pozorujeme mírné zlepšení oproti předešlému roku, a to o 9 dní. Nicméně ale ani to není důvodem k velkému optimismu. Pro minulý rok byly typické některé faktory, které na to měly vliv - mimořádné odměny ve zdravotnictví, kde pracují převážně změny, zvýšení minimální mzdy a růst výdělků v odvětvích, kde dominují ženy (např. školství). Nyní je potřeba tento trendy podpořit a dále eliminovat špatné praxe v zaměstnávání žen, které bohužel stále nezmizely a samy od sebe nezmizí.