Klára Tidrichová

Jsem zakladatelkou a předsedkyní Rovnovážky a v druhém běhu také koordinátorkou projektu. Velmi silně vnímám nespravedlnost. Jsem přesvědčena, že je potřeba podporovat lidi, kteří v životě nemají stejné šance jako ostatní a tedy i ženy. ;-) Rovnovážka mi otevřela bránu k tomu, abych mohla tyto své vize realizovat.

Mám mnohaleté zkušenosti v oblasti kariérového poradenství, umím svým klientům najít práci na míru. Mimo to jsem odbornicí v oblasti projektového a finančního managementu. Je mi blízká i problematika ochrany životního prostředí, tento obor jsem také vystudovala.

Rovnovážka pomáhá nejen našim klientům, ale také mi samotné, nacházet vzácnou životní rovnováhu. Umožnila mi být maminkou dvou dětí, a přitom nepřetržitě zvládat i práci.

Ve volném čase utíkám nejraději do přírody, zvláště pak za sportem okořeněným adrenalinovými zážitky.

V projektu Úspěšná žena jsem projektovou a finanční manažerkou.