Barbara Kaňová

Jsem spoluzakladatelkou centra celostní péče SAGRAVITA s.r.o., kouč, facilitátor, konzultant, podnikatelka, členka neziskové organizace Centrum pro spirituální rozvoj Asaya. Mám magisterské vzdělání v oboru Law and Business Management, certifikaci integrativní kouč /výcvik INTECO/, certifikaci facilitátor One Brain /10. stupeň/-aplikovaná kineziologie, certifikaci facilitátor business desk games a další vzdělání v oblasti celostní péče o zdraví /body, mind, spirit/.

Má práce je motivována možností pomoci lidem/firmám, ve kterých vždy spatřuji jejich potenciál, který mohou naplnit a přiblížit se svým osobním či pracovním cílům.

Před založením centra SAGRAVITA v roce 2012 jsem se věnovala především obchodní a organizační činnosti v malých firmách, kterým jsem pomáhala v rozvoji. Během období krize se nám podařilo zkvalitnit portfolio našich služeb, upevnit obchodní vztahy se zákazníky /mikrofirmy až nadnárodní korporace/, získat nové klíčové zákazníky, zvětšit objem zakázek a postupně se rozšířit personálně, vybudovat nové firemní sídlo a servisní pobočku v Praze. Během mateřské dovolené jsem začala budovat firmu SAGRAVITA, díky které jsem se začala věnovat individuální pomoci lidem trpícími chronickými fyzickými a psychickými potížemi celostním přístupem. Každé zlepšení a úleva dítěti, dospělému nebo pozitivní zlepšení v rodině je našim velkým úspěchem. Díky spolupráci s BRAIN inspiration teď mohu pomáhat k úspěchu druhým.

Co Vám mohu nabídnout?

  • Individuální koučink
  • Provázím hrou osobnostně-rozvojovou hrou Genesis pro jednotlivce, skupiny do 4 osob či páry.
  • Vedu hry Genesis Life /sladění osobních a firemních cílů/, Start-up /projektový management/ a Matrix /business development/.

Kurzy:

  • Inovace a project management formou business desk game Start-up
  • Dvoudenní kurz tvorby marketingové strategie a business development formou hry Matrix

Diagnosticko-terapeutické služby v centru SAGRAVITA s.r.o

.